Privacybeleid

Via onze webshop worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. OXIOUS BV acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking voldoen we aan de eisen van de privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

- geven we duidelijk aan voor welke doeleinden we persoonsgegevens verwerken. Dat doen we via deze privacyverklaring;

- we beperken onze verzameling van persoonlijke gegevens tot alleen de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

- we vragen u eerst om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is;

- we nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen en eisen hetzelfde van partijen die namens ons persoonlijke gegevens verwerken;

- wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens op uw verzoek beschikbaar te stellen voor inzage, correctie of verwijdering.

OXIOUS BV is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig door te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 07-07-2022 00:00:00.

Gebruik van persoonlijke gegevens

Wanneer je onze webwinkel gebruikt, verkrijgen we bepaalde gegevens van je. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden verstrekt, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:

- Naam en adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Orderverwerking

Wanneer u een bestelling bij ons plaatst, gebruiken wij uw persoonlijke gegevens om deze te verwerken. Als dit nodig is voor een goede afhandeling, kunnen wij uw persoonlijke gegevens ook aan derden verstrekken. Verderop in deze privacyverklaring leest u hier meer over.

Contactformulier en nieuwsbrief

We bieden een nieuwsbrief waarmee we geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Verstrekking aan derden

We verkopen geen persoonlijke gegevens aan derden - dit omvat je naam, adres of creditcardgegevens. We delen echter wel gegevens met de volgende categorieën bedrijven die diensten aan ons leveren, die van cruciaal belang zijn om onze diensten aan jou te kunnen leveren:

Bedrijven die ondersteuning bieden zodat je je aankopen kunt kiezen en naar je kunt verzenden, of die retourzendingen afhandelen, zoals betalingsproviders, magazijnen, orderverzamelbedrijven en verzendbedrijven;

Professionele dienstverleners, zoals marketingbureaus, reclamebureaus en bedrijven die websites hosten en ons helpen bij onze bedrijfsvoering.

Cookies

Onze webwinkel maakt gebruik van cookies. Cookies worden ook geplaatst via door ons ingeschakelde derde partijen. Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin we uitleggen waarom we cookies gebruiken. Wij beschouwen uw verdere gebruik van onze webwinkel als toestemming voor dit gebruik van cookies. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen via uw browser. Houd er rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van cookies en applicaties. Wij hebben echter geen volledige controle over wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen als zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, verwijzen wij u naar de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Beveiliging

We nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonlijke gegevens te beperken. We nemen met name de volgende maatregelen:

- We maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) die alle informatie tussen jou en onze website beschermen wanneer je persoonlijke gegevens invoert.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonlijke gegevens worden bewaard zolang als nodig is om uw bestellingen te verwerken. Deze opgeslagen gegevens bevatten minder gevoelige informatie. Omdat we in de toekomst analyses willen doen en deze willen vergelijken met de gegevens van vandaag, bewaren we de gegevens voor onbepaalde tijd, tenzij hieronder anders wordt aangegeven. Als je wilt dat je gegevens tussentijds worden verwijderd, kun je ons dat laten weten via e-mail, telefoon of brief. De gegevens worden dan verwijderd, tenzij er een wettelijke verplichting is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betalingsgegevens).

Sites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u deze websites gebruikt.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Je gegevens inzien en wijzigen

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen over toegang tot en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonlijke gegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. U kunt ons ook een verzoek sturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. U kunt ook een verzoek indienen om een gegevensexport aan te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of met redenen aangeven dat u wilt dat wij de verwerking van persoonsgegevens beperken.

 

Om misbruik te voorkomen, kunnen we u vragen om u adequaat te identificeren. Als het gaat om toegang tot persoonlijke gegevens gekoppeld aan een cookie, moet u een kopie van de cookie in kwestie meesturen. U kunt dit vinden in de instellingen van uw browser. Als de gegevens onjuist zijn, kunt u ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk helpen we je graag als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens tegen deze verwerking van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met het College Bescherming Persoonsgegevens.

CONTACTGEGEVENS

OXIOUS BV

Chris Lebauhof 2F
3059 LN Rotterdam, NL

info@oxious.com
+31 (0) 10 3 02 07 00